(Ver)bouwen met een architect.

Voor sommigen is het bouwen van een woning een boeiend avontuur. Anderen spreken eerder van een eindeloze lijdensweg vol hindernissen en compromissen. Bouwheer, aannemer, architect en bankinstelling spelen elk hun eigen rol en worden bijgestaan door een netwerk van figuranten zoals onderaannemers, leveranciers, helpende vrienden, ...

Bouwen of verbouwen is geen licht werk. Summiere plannen volstaan niet, goedbedoelde maar incompetente adviezen evenmin. De stabiliteit van het gebouw, uw veiligheid en die van de gemeenschap staan immers op het spel.

De architect is een man (of vrouw) van de dialoog. Een vertrouwenspersoon die moet luisteren naar uw verlangens en die ook aandacht moet hebben voor wat niet wordt gezegd. Zo kan hij of zij een leefklimaat creëren dat volkomen beantwoordt aan uw wensen, gevoelens en noden. De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Een architect kan u tijd en geld besparen door u juiste en budgettair verantwoorde investeringen aan te raden, door alle rekeningen en facturen te controleren, door op uw toekomstplannen te anticiperen. Als onafhankelijk vakman zal de architect erop toezien dat aannemers en promotoren materialen en werkwijzen voorstellen die overeenkomen met de voorschriften van de plannen, lastenboeken en uw belangen.

De architect is een man van kunst en techniek, van creatie en praktijk. Zijn taak is een combinatie van esthetisch streven, technische noden en materiële opties. Hij is tegelijk humanist en technicus, beeldend kunstenaar en beheerder; kortom, een totaalspecialist van de bouwkunst.

Een huis moet niet enkel mooi zijn, maar ook comfortabel en functioneel. Een huis moet een identiteit hebben, die overeenkomt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

De vertaling van uw droom naar werkelijkheid is de rol van de architect.

Voor een overzicht van verschillende projecten kunt u terecht in de "SITEMAP" - Juni 2003


line
top
line

Waarop letten bij de aankoop van een bouwgrond ?

bull Is het wel degelijk bouwgrond ?

Wettelijk gezien moet de verkoper een stedenbouwkundig attest kunnen voorleggen waarin duidelijk de bestemming van de grond staat vermeld. Kan hij dat niet, neem dan een koopoptie voor een bepaalde periode (bv. twee weken) tot je officieel de garantie krijgt dat het perceel wel degelijk bouwgrond is.

Als de verkoper een koopoptie weigert, en je besluit de grond te kopen, laat dan in het compromis (de voorlopige verkoopsovereenkomst) een clausule opnemen dat het attest binnen een bepaalde termijn moet worden uitgereikt. Als dat niet gebeurt, vervalt de verkoopovereenkomst. Je kan het attest ook zelf aanvragen bij de gemeente.

bull Kan de eigenaar van de bouwgrond je het verplichte bodemattest voorleggen ?

Voor de verkoop van de grond is in Vlaanderen een bodemattest nodig. De verkoper (of notaris) moet dat attest aanvragen bij OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij.

Daarvoor kijkt de afvalstoffenmaatschappij haar register van verontreinigde gronden na en vermeldt ze op het attest of het terrein al dan niet is opgenomen. Dat is belangrijke informatie, want het saneren van verontreinigde grond kan duur zijn. Zonder bodemattest mag de notaris bovendien geen koopakte verlijden.

bull Mag je op het terrein het huis bouwen dat je in gedachten hebt ?

De stedenbouwkundige voorschriften stellen een aantal voorwaarden inzake (o.a.) de dakhelling, de kroonlijsthoogte, de gevelmaterialen, de bebouwbare oppervlakte... Deze voorwaarden verschillen van gewest tot gewest, en soms zelfs van wijk tot wijk. Voor concrete informatie kan je bij het gemeentebestuur het stedenbouwkundig attest nr. 1 aanvragen.

bull Heeft de bouwgrond een goede vorm ?

De vorm van het bouwterrein bepaalt voor een groot deel de vorm en de oriëntatie van je woning. Kunnen leefruimtes naar het zuiden of zuidwesten worden gericht, dan kan je via voldoende grote glasoppervlakken volop profiteren van passieve zonne-energie. Naar het noorden gerichte leefruimten zijn koud en donker en vergen meer verwarming en verlichting.

bull Heeft de bouwgrond voldoende draagkracht ?

Voor drassige of opgehoogde gronden is een normale fundering vaak niet sterk genoeg om het gewicht van een woning te kunnen dragen. De woning wordt dan gebouwd op palen of putringen, of er zal een zwevende vloerplaat worden voorzien. Bij twijfel raadpleeg je een architect of ingenieur. Alleen een grondonderzoek zal zekerheid bieden.

bull Is het terrein niet opgenomen in een onteigeningsplan ?

De technische dienst van de gemeente heeft informatie over de bestemming van het terrein en de omgeving, zowel op korte, middellange en eventuele lange termijn. Zo kom je bv. te weten of in de nabijheid binnen enkele jaren geen wegenbouwwerken zijn gepland.

bull Nutsleidingen.

Als de elektrische stroom over enige afstand aangevoerd moet worden, gebeurt dit meestal op kosten van de aanvrager. Win informatie in bij de maatschappij. Is er TV-distributie? Telefoon? Openbaar waterleidingnet? Aardgasleiding?

bull Geluidsoverlast

Autowegen, spoorwegen, lawaaierige bedrijven en aanvliegroutes van luchthavens kunnen tot ver in de omtrek storend zijn. Is er geen milieuhinder door rookgassen van bedrijven, geurhinder, ...


line
top
line

Waarop letten bij de aankoop van een woning ?

bull Bekijk de woning eerst algemeen, zijn er voldoende kamer?

Zijn keuken en badkamer voldoende groot, en zitten ze op de juiste plaats? Of moeten er binnenmuren worden gesloopt? Zo ja: zijn dat dragende of niet-dragende muren?

bull Vocht- en/of schimmelproblemen ?

Kenmerkend voor schimmelproblemen zijn onder andere bruin poeder, witachtig schuim, dichte draden die doen denken aan stofdraden of spinnenwebben, een zachte zone wanneer je met een priem of nagel in hout steekt, en verdachte geuren. Vocht merk je aan vlekken en blazen in de verf, loskomend behangselpapier of golvend hout. Wees op je hoede als de muren zijn afgedekt met nieuw papier, panelen of planchetten.

bull De gevel(s).

Probeer met je vingernagel de voegen weg te krabben. Los, zanderig voegsel onderaan de muren kan wijzen op natte muren. Brokkelige voegen zullen moeten worden vernieuwd en opnieuw opgevoegd.

bull Gaan alle deuren en ramen nog vlot open en dicht?

Heeft het schrijnwerk alleen een onderhoudsbeurt nodig of moet je ze volledig vervangen? Wat is het type beglazing: enkel of dubbel?

bull Vraag de bewoner naar de factuur van de verwarmingskosten.

Als er nog geen centrale verwarming ligt of als de verwarmingsinstallatie verouderd is, laat je het best een hoogrendementsketel installeren. Meestal zijn de ketels van vòòr de energiecrisis overgedimensioneerd en slecht geïsoleerd en hebben ze een vrij laag rendement, waardoor veel warmte verloren gaat.

bull De elektrische installatie.

Misschien is ze nog bruikbaar, maar moet ze worden verzwaard. Vooraleer een elektrische installatie van vòòr 1981(die je hebt verzwaard) met het elektriciteitsnet mag verbonden worden, moet ze worden gekeurd. Een oude elektrische installatie laten voldoen aan alle bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie (AREI) kan duur uitvallen.

bull Werd het huis al eerder verbouwd, of zijn er allerlei bijgebouwen opgetrokken?

Indien ja, werd daarvoor een bouwvergunning afgeleverd? Als de eigenaar je die niet kan geven, en je twijfelt aan zijn oprechtheid, dan kan je het dossier raadplegen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente. Een bouwmisdrijf is een voortdurend misdrijf. Op boetes of eventuele afbraak staat geen enkele tijdsbeperking.

bull Kunnen badkamer en keuken bewaard blijven?

Indien ja, test dan de staat en de werking van de uitrusting en wandbetegeling.

bull Het dakgebinte.

Is het hout nog in goede staat, moet het gedeeltelijk worden vervangen, of in het aangetast door insecten of zwammen? Let op de zoldervloer, kleine hoopjes geel poeder kunnen duiden op de aanwezigheid van houtworm, bruin poeder op zwammen, Wees op je hoede als de zoldervloer 'pas geveegd' is.

Wil je van de zolder een woonruimte maken, dan moeten de dakkepers voldoende dik zijn, zodat je tussen de ruimten genoeg thermische isolatie kan aanbrengen.

bull Droge kelder.

Zijn de keldergewelven nog gezond of zie je barsten? Zijn de houten vloerbalken niet aangetast door zwammen of insecten? En zijn de stalen liggers die de bakstenen gewelfjes dragen niet te erg geroest?

bull Erfdienstbaarheden.

Zeker in oude stads- en dorpskernen is dat vaak voorkomend. Gebouwen zijn soms gedeeltelijk over elkaar heen gebouwd.

bull Let vooral goed op het behang.

Loskomend behang in de hoeken kan erop wijzen dat een van de twee muren, of beide, bewegen. Nieuw behang verraadt dikwijls 'oplapwerk'...


line
top