DISCLAIMER - Exoneratie van aansprakelijkheid

De gegevens opgenomen in deze website worden door architect Joannes J.A. SERVAES enkel verstrekt met het oog op informatie. Zij maken geen technisch, juridisch of professioneel advies uit.

Het versturen of ontvangen van deze informatie zal geen architect-cliënt relatie in het leven roepen tussen zender en ontvanger. De gegevens mogen enkel bekeken en gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en ieder ander gebruik is verboden.

De voorgestelde projecten blijven intellectueel eigendom van de auteur(s). Elke vorm van reproductie is verboden.


OPEN WEBSITE