JOANNES J.A. SERVAES
architect - gerechtsdeskundige

line

DIVERSE

line

thumb

RESTAURATIE (1987)

Project van restauratie van een lemen hoeve te Maarkedal

thumb

EVANGELISCH CENTRUM REHOBOTH (1995)

Nieuwbouw van het gebedeshuis met secretariaat en dienstencentrum

thumb

SIGMAPLAN (1996)

Bouwen van een waterkeringsmuur op de terreinen van DREDGING INTERNATIONAL NV te Zwijndrecht

thumb

LOGO (2002)

Ontwerp van het logo voor SUINARDA, oud-leerlingenvereniging Don Boscocollege, Zwijnaarde

thumb

PROJECTONTWIKKELING (2002)

Ontwerp van een woonerf (9 wooneenheden) te Maarkedal

thumb

HOTEL FALLIGAN (2003)

Restauratie van dakstructuur en dakbedekking na brandschade

line
top SITEMAP home